Good Enamel Language Mugs

Collect the set

Six 10cm Enamel Mugs in 6 of the 12+ Languages that are spoken in Maningrida community.

Kamak – Kuninkju Language
Gunmola – Burarra Language
Wurlah – Rembarrnga Language
Rdordbalk – Ndjébbana Language
Manymak – Djinang and Wurlaki Language
Rdordbalakka – Na-Kara Language